Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119), dalej RODO – informujemy, że :


Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PHU Autorak Arkadiusz Rak (dalej Firma) ul. Sikorskiego 86, 39-400 Tarnobrzeg, NIP 864-000-19-00, REGON 830021650, tel. kontaktowy 15 823 91 80. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Firma szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzach na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Firma jest administratorem danych swoich klientów. Firma przechowuje i przetwarza dane:

– imiona i nazwiska Użytkowników, adresy do dostawy, adresy e-mail, numery telefonów

– informacje o świadczonych usługach (w tym złożonych zamówieniach).

Dane osobowe przetwarzane są:

– zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

– zgodnie z wdrożoną polityką prywatności,

– w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług,

– w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą.

Każda osoba, której dane dotyczą ( jeżeli Firma jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Firma zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkowników po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Firmę do retencji danych.

Firma ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Firma przetwarza dane osobowe wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.

Witryna www.hotelarka.com.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputerowe przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach dokonuje się korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Firma stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Firmy w celu optymalizacji działań.


Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.


Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane Firma zachowuje i wykorzystuje tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

GOOGLE:

Masz pytania lub chcesz dokonać rezerwacji?

15 823 59 55

Poniedziałek nieczynne

wt.-czw.: 12-21, pt.-sob.: 12-22,

niedz.: 12-21


Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z formularza

39-400 Tarnobrzeg

Aleja Warszawska 174    AUTORAK Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Sikorskiego 86, 39-400 Tarnobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000943714, kapitał zakładowy: 1 000 000 PLN, NIP: PL8672253958

    © Hotel**Arka | Polityka prywatności